Vroege symptomen van spinale spieratrofie (SMA) type 1 Vroege symtomen van spinale spieratrofie (SMA) type 2
Signs of SMA

Voor baby’s met SMA is het stellen van de diagnose van vitaal belang omdat het verlies van de lagere motorische zenuwcellen die voor de behandeling heeft plaatsgevonden onomkeerbaar is4,5

WAT IS SMA?

SMA is een zeldzame, progressieve, erfelijke monogenetische ziekte die gekenmerkt wordt door het verlies van de lagere motorische zenuwcellen en spierzwakte6–10

Zonder behandeling is SMA na mucoviscidose de meest voorkomende fatale autosomaal recessieve aandoening11

Zonder behandeling blijft SMA de meest voorkomende genetische ziekte met de dood tot gevolg bij zuigelingen5,10

SMA treft ongeveer 1 op de 10.000 – 12.000 levendgeborenen en komt voor bij alle rassen en beide geslachten6,12

Meer dan 1 op de 58 personenis drager van de mutatie die de ziekte veroorzaakt13

SMA wordt historisch ingedeeld in 4 fenotypes (types 1–4) die variëren in ernst. SMA type 1 en type 2 zijn de ernstigste en meest voorkomende vormen, met signalen die tussen de geboorte en de leeftijd van 18 maanden beginnen op te treden3,5,10

...
...

OORZAAK VAN SMA

SMA wordt veroorzaakt door afwezigheid of dysfunctie van het ‘survival motor neuron 1’ (SMN1) gen14–18

Het lichaam beschikt over een back-up gen, SMN2, maar dat kan slechts een kleine hoeveelheid functioneel SMN-eiwit aanmaken, hetgeen onvoldoende is voor de overleving en de werking van de motorische zenuwcellen6,14,15,17,18

Klik hier om het verschil te zien

Individu zonder de aandoening:

 • Het SMN-eiwit is cruciaal voor de overleving van motorische zenuwcellen en voor de vorming van neuromusculaire juncties15

 • SMN1 is het primaire gen dat codeert voor het SMN-eiwit, met SMN2 als back-up15,19

Functioneel SMN-eiwit

Niet-functioneel SMN-eiwit

Functioneel SMN-eiwit

Niet-functioneel SMN-eiwit

Individu met de aandoening:

 • Het SMN1-gen is afwezig of dysfunctioneel14–17

 • Het SMN2-gen alleen is niet in staat om voldoende SMN-eiwit aan te maken6,14,15,18

 • Bij SMA leidt het tekort aan SMN-eiwit tot onomkeerbare verlies van de motorische zenuwcellen en verlies van de spierwerking5,14,15

Functioneel SMN-eiwit

Niet-functioneel SMN-eiwit

Functioneel SMN-eiwit

Niet-functioneel SMN-eiwit

STOPPEN VAN HET VERLIES VAN MOTORISCHE ZENUWCELLEN

Het verlies van motorische zenuwcellen bij SMA is onomkeerbaar4,5

Kies de leeftijdscategorie:

Ziekteprogressie

Meer dan 90% van de patiëntjes met SMA type 1 die niet behandeld worden overleven niet of hebben continue ademhalingsondersteuning nodig tegen de leeftijd van 2 jaa20

Elke vertraging van de diagnose van SMA type 1 en daaropvolgende adequate behandeling kan de overleving van de motorische zenuwcellen in gevaar brengen,4 wat rechtstreekse gevolgen heeft voor de neuromusculaire functie21

Uw snelle doorverwijzing is van cruciaal belang om de ziekteprogressie te stoppen of te vertragen en ervoor te zorgen dat uw patiëntje toegang krijgt tot de beste beschikbare behandeling4,10,22

Ziekteprogressie van spinale spieratrofie (SMA) type 1 bij zuigelingen van 0-6 maanden Ziekteprogressie van spinale spieratrofie (SMA) type 1 bij zuigelingen van 0-6 maanden

PNCR: Overlevingspercentages voor SMA type 1*

NeuroNext: Overlevingspercentages voor SMA type 1*

PNCR, Pediatric Neuromuscular Clinical Research

* Eventvrije overleving voor PNCR = geen overlijden en/of gedurende 14 dagen geen nood aan ≥ 16 uur beademing per dag, bij afwezigheid van acute omkeerbare ziekte;20 n=23 (type 1-patiënten met 2 kopieën van SMN2). Overleving voor NeuroNext = geen overlijden of geen intubatie; n=2021

Naar Anderton RS en Mastaglia FL. 201515, Finkel RS. 201324, Finkel RS, et al. 201420 en Kolb SJ, et al. 201721.

Ziekteprogressie

Hoewel patiënten met SMA type 2 (bij wie eerste signalen op te merken zijn tussen de 6–18 maanden) in de eerste levensjaren motorische mijlpalen kunnen bereiken, zullen alle patiënten bij de follow-up op lange termijn een duidelijke en progressieve achteruitgang vertonen8

Elke vertraging van diagnose van SMA kan de overleving van de motorische zenuwcellen in gevaar brengen,4 wat rechtstreekse gevolgen heeft voor de neuromusculaire functie4,10,22

Uw snelle doorverwijzing is van cruciaal belang om de ziekteprogressie te stoppen of te vertragen en ervoor te zorgen dat uw patiëntje toegang krijgt tot de beste beschikbare behandeling4,10,22

Ziekteprogressie van spinale spieratrofie (SMA) type 2 bij kinderen van 6-18 maanden Ziekteprogressie van spinale spieratrofie (SMA) type 2 bij kinderen van 6-18 maanden

TIMPSI: Average Test of Infant Motor Performance Screening Items

Naar Kolb SJ, et al. 201721

HET BELANG VAN EEN VROEGE DIAGNOSE

Het is van vitaal belang om de diagnose van SMA snel te stellen omdat het verlies van motorische zenuwcellen die voor de behandeling heeft plaatsgevonden onomkeerbaar is4,5

Een vroege diagnose van SMA is van cruciaal belang om:25–27

 • Te starten met een optimale therapeutische interventie en een behandelingsstrategie

 • Om de stress en de belasting die patiëntjes en hun mantelzorgers ervaren te verlichten

Onderzoek suggereert dat een vroege medische interventie het meeste voordeel oplevert bij SMA10,22,28

Spinale spieratrofie (SMA) type 1 diagnose tijdslijn bij zuigelingen van 0-6 maanden

Naar Serra-Juhe C en Tizzano EF, 201919

UW SNELLE ACTIE KAN DE ONOMKEERBARE SCHADE ALS GEVOLG VAN SMA BEPERKEN4,5,10,29

Referenties

Referenties
 • 1. Kolb SJ and Kissel JT. Neurol Clin. 2015;33(4):831–46.
 • 2. Prior TW, Leach ME, Finanger E. Spinal Muscular Atrophy. februari 2000 [bijgewerkt 14 November 2019] In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2020.
 • 3. Wang CH, et al. J Child Neurol. 2007;22(8):1027–49.
 • 4. Govoni A, et al. Mol Neurobiol. 2018;55(8):6307–18.
 • 5. Glascock J, et al. J Neuromuscul Dis. 2018;5(2):145–58.
 • 6. Verhaart IEC, et al. Orphanet J Rare Dis. 2017;12:124.
 • 7. Richter T, et al. Value Health. 2015;18(6):906–14.
 • 8. Mercuri E, et al. Neurol. 2019;93(13):e1241–7.
 • 9. Mercuri E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2020;15(1):84.
 • 10. Schorling DC, et al. J Neuromusc Dis. 2020;7:1–13.
 • 11. D’Amico A, et al. Orphanet J Rare Dis. 2011;6:71.
 • 12. Cure SMA (2019). About SMA. Geraadpleegd van: https://www.curesma.org/about-sma/. Datum geraadpleegd: maart 2021
 • 13. Verhaart IEC, et al. Additional file 2: Table S1. Overview carrier frequencies of SMA. Supplementary material to Verhaart IEC, et al. Orphanet J Rare Dis. 2017;12:124. Geraadpleegd van: https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-017-0671-8. Datum geraadpleegd: maart 2021.
 • 14. Coovert DD, et al. Hum Mol Genet. 1997;6(8):1205–14.
 • 15. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother. 2015;15:895–908.
 • 16. Lefebvre S, et al. Cell. 1995;80:155–65.
 • 17. National Institute for Health (NIH) (2020a). Genetics home reference. Your guide to understanding genetic conditions. SMN1 gene. Geraadpleegd van: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN1. Datum geraadpleegd: maart 2021.
 • 18. NIH (2020b). Genetics home reference. Your guide to understanding genetic conditions. SMN2 gene. Geraadpleegd van: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN2. Datum geraadpleegd: maart 2021.
 • 19. Serra-Juhe C and Tizzano EF. Eur J Human Genet. 2019;27(12):1774–82.
 • 20. Finkel RS, et al. Neurology. 2014;83(9):810–7.
 • 21. Kolb SJ, et al. Ann Neurol. 2017;82(6):883–91.
 • 22. Kirschner J, et al. Eur J Paediatr Neurol. 2020 Jul 9:S1090–3798(20)30142–2. Online gepubliceerd voor druk
 • 23. Swoboda KJ, et al. Ann Neurol. 2005;57(5):704–12.
 • 24. Finkel RS. Neuromuscul Disord. 2013;23(2):112–5.
 • 25. Qian Y, et al. BMC Neurology. 2015;15:217.
 • 26. Mammas IN and Spandidos DA. Exp Ther Med. 2018;15:3673–9.
 • 27. Lurio JG, et al. Am Fam Physician. 2015;91(1):38–44.
 • 28. Waldrop MA and Elsheikh BH. Neurol Clin. 2020;38(3):505–18.
 • 29. Lowes LP, et al. Pediatr Neurol. 2019;98:39–45.